Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o cookies nebo jak jej vypnou, tak informace a postup naleznete zde. Jinak souhlasíte s využíváním cookies pro tyto webové stránky.Souhlasím

Mohlo by Vás zajímat - novinky v oblasti realit

Změna placení daně v roce 2016

Změna placení daně v roce 2016

Daň z převodu nemovitosti se od roku 2014 přejmenovala na daň z nabytí nemovitostí. Česko, Polsko a Slovinsko jsou v EU jediné země, kde platí daň při převodu nemovitosti prodávající. V ostatních státech platí tuto daň výhradně nabyvatel. Proto byl u nás schválen zákon, který převede tuto povinnost na kupujícího. Důvod je prostý. V případě nezaplacení daně se lépe vymáhá z člověka, který nabyl majetek. Toto začalo platit cca od 1.11. 2016.

V současné době 4% daň z nabytí nemovitostí platí prodávající, kupující je ručitelem. Mohou se však domluvit, že daň zaplatí kupující (je dobré, aby v kupní smlouvě bylo uvedeno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitostí, potom je za uhrazení daně odpovědný pouze kupující).

 

Z jaké částky se platí 4%?

Vždy z vyšší ceny. Porovnáváme cenu z kupní smlouvy a srovnávací daňovou hodnotu. Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75% tzv. směrné hodnoty (tu si vypočítáte na stránkách finančního úřadu), nebo částka odpovídající 75% zjištěné ceny (zpracovaný znalecký posudek – odhad, přikládá se k daňovému přiznání). Nemáme povinnost nechávat si zpracovat odhad. Ten si necháme udělat pouze pokud je cena (75% směrné hodnoty) vyšší, jak cena z kupní smlouvy a my máme šanci vypracovaným odhadem ušetřit (musíme započítat cenu odhadu).

 

Příklad kdy se to vyplatí:
Cena kupní (1mil Kč) je výrazně nižší než je cena tržní. Cena 75% směrné hodnoty vyšla 1,7mil). Daň bychom platili 4% z 1,7mil Kč = 68tis Kč. Cena 75% odhadu vyšla 1,2mil Kč. Zaplatíme 4% z 1,2mil + cenu odhadu (6tis Kč) = 54tis Kč. Ušetřili jsme 14tis Kč. V přiznání k dani porovnáváme cenu z kupní smlouvy a cenu 75% odhadu, ze kterého odvedeme daň z nabytí nemovitostí.

 

Kdy a kam podat daň z nabytí nemovitostí?
Přiznání k dani z nabytí nemovitosti musíme podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí. Podáváme ho na finanční úřad, v jehož obvodu se nachází nemovitost.

 

Příklad:
Máme trvalé bydliště v Hradci Králové, prodali jsme nemovitost v Novém Městě nad Metují (spadá pod finanční úřad v Náchodě). Přiznání k dani z nabytí nemovitostí podáváme na finančním úřadě v Náchodě (na přepážce nám dají číslo účtu, kam poslat peníze). Chcete vědět víc. Volejte +420 725 614 414

Energetické štítky nám byl čert dlužen!

Energetické štítky nám byl čert dlužen!

Pronajímáte či kupujete, nebo prodáváte nemovitost? Pak se Vás týká průkaz energetické náročnosti budov. Jasně a přehledně Vám přináším informace, co se musí a kdo má výjimku. Jako makléř považuji za svou povinnost Vás informovat.

Základ
Energetická náročnost budovy je vypočtené množství energie pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody, osvětlení.


Průkaz se skládá:


Grafická část

  • Protokol
  • Trošku zmatek

Je nutné rozlišovat energetický štítek a průkaz energetické náročnosti budovy! To jsou trochu rozdílné věci. Štítek je jen ten obrázek, jako má lednička. Průkaz (PENB) je štítek + protokol.


Kdo musí zpracovávat průkaz?
Vlastníci bytových domů či vlastníci administrativních budov.
Od 1. ledna 2015 u budov s energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2.
Od 1. ledna 2017 u budov s energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2.
Od 1. ledna 2019 u budov s energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2.
Vlastníci budov nebo SVJ při prodeji budovy či ucelené části, pronájmu budovy, pronájmu ucelené části od 1. ledna 2016.


Vlastníci mají povinnos
Předložit a předat průkaz nájemci/kupujícímu nejpozději před podpisem kupní/nájemní smlouvy. Uvádět ukazatele energetické náročnosti v reklamních a informačních materiálech. Stejné povinnosti platí v případě prodeje/pronájmu bytové jednotky.


Co říká novela zákona.
V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu vlastník předá grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech. Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu. Stejná povinnost platí v případě prodeje nebo pronájmu bytové jednotky (od 1. ledna 2016).


Výjimka
Průkaz se nezajišťuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
Budovy s užitnou plochou do 50m2.
Stavby pro rodinnou rekreaci.
Budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700GJ/rok.


Jak dlouho průkaz platí?
Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, nebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody. Vyměníte-li například okna, nebo kotel, průkaz je neplatný.


Důležité nejen pro makléře
Správní delikt právnických a podnikajících fyzických osob.
Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, může mu být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.


Zdroj informací Vojtěch Svoboda, Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky.Chcete vědět víc. Volejte +420 725 614 414

Cílem Home Staging je prodat Vaši nemovitost dráž a rychleji!

Cílem Home Staging je prodat Vaši nemovitost dráž a rychleji!

Statistiky uvádějí, že takto vhodně upravená nemovitost se prodá až o 10% dráž a o 78% rychleji, než nemovitost bez úprav. Jsou to zahraniční zkušenosti, které úspěšně začínají využívat i prodávající v České republice.

O co tedy jde?
První dojem je nejdůležitější, snažme zaujmout, udělat prodávaný byt či dům atraktivnější, pro kupujícího lákavější. Dělají to supermarkety, které Vám ovoce hezky nasvítí, protože se to lépe prodává. Prodáváme-li auto, také ho uklidíme a necháme omýt. Základem je vyzdvihnout přednosti. Profesionální Home Staging není jenom úklid. Je to použití dekorací, vymalování, přesun nábytku a mnoho dalšího. Pojďme se podívat, jak majitel spolu s makléřem mohou úpravy udělat i s minimálními investicemi. Důležité je tyto úpravy provést, už před samotným focením a samozřejmě dodržovat před každou prohlídkou.


Jak na to?
Vstup je první místo, které kupující uvidí. Jedná se o první dojem. Žádné rozházené boty, kabáty na věšáku, deštníky apod. Vše uklidit do skříní a botníku, ať je prostor volný a vzdušný. Z kuchyně odstranit nádobí, utěrky, mycí prostředky, magnetky z lednice atd..V dětském pokoji uklidit hračky, ustlat, srovnat knihovnu, poličky, pracovní stůl. V obývacím pokoji odstranit fotografie, uklidit knížky, časopisy, ovladače, naaranžovat polštáře, živé květiny. V ložnici použít přehoz, uklidit věci z nočního stolku, schovat ponožky, …V koupelně odstranit ručníky, kelímky, šampony, dětské žabičky apod. Přeji Vám úspěšný prodej.Chcete vědět víc. Volejte +420 725 614 414

Konec živých plotů v Čechách?

Konec živých plotů v Čechách?

Pan Novák nechce, aby mu soused Kos okukoval manželku, když se opaluje v bikinách. Rozhodl se, že si vysází živý plot z tůjí. Tůje rychle vyrostly do výšky více jak 3m a pan Novák je spokojený. Pan Kos je chce pokácet a má na to právo!

Od ledna nový občanský zákoník přináší některé novinky, které mohou pomoci těm, kteří se nechtějí dívat, jak sousedův strom prorůstá plotem.


Paragraf 1017 Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.


Pan Novák se s panem Kosem mohou dohodnout na tom, že vysadit túje hned u plotu je skvělý nápad. Občanský zákoník tomu nijak nebrání. Pokud se ale pan Novák a pan Kos nedohodnou, měl by pan Novák respektovat uvedené vzdálenosti. V opačném případě je zaděláno na problém.


Občanský zákoník pak panu Kosovi dává možnost žádat pana Nováka, aby pokácel už vzrostlý strom. Pan Kos k tomu musí mít ale rozumný důvod. Co to je rozumný důvod ? Samotný občanský zákoník to blíže neurčuje.


Doporučujeme dodržet vzdálenost 3m od plotu, nebo důsledně dbát, aby strom nepřesáhl výšku 3metry.

Úspěšný den Vám přeje Jiří RöszlerChcete vědět víc. Volejte +420 725 614 414

V Česku se kradou nemovitosti!

V Česku se kradou nemovitosti!

Je Váš byt,dům, nebo pozemek v bezpečí? Není! V ČESKU SE KRADOU NEMOVITOSTI ZA MILIARDY!!!

Že je to vážný problém, potvrzuje i Policie ČR, která založila skupinu, specializující se na kriminalitu s nemovitostmi. Reaguje na to i katastr, který přišel s novinkou ochranné lhůty. Katastr během 20 dní čeká se zápisem změny, v této lhůtě je majitel písemně informován o probíhajícím řízení a může se k ní vyjádřit.


Jak snadno se nemovitosti kradou: Zloděj si nejprve vytipuje nemovitost a vlastníka. Ve druhém kroku zfalšuje kupní smlouvu, Váš podpis, plnou moc, dokonce i občanský průkaz. Následně navštíví Českou poštu a za pár korun přesměruje Vaši poštu kamkoliv bude chtít. A tak i když Vám katastr pošle dopis, k Vám se již nedostane. Co bude následovat ? Pokud budete mít štěstí a dozvíte se to do tří let od krádeže, máte ještě šanci. Můžete se bránit soudně (náklady se mohou vyšplhat ke 100tis Kč). Pokud tuto lhůtu nestihnete, přišli jste o nemovitost!


Věříte, že se taková situace může stát? Nejen, že může, ale takové situace se dějí. Co s tím? Hlídejte si Váš majetek, má hodnotu několika stovek tisíc či dokonce miliony korun. Můžete nemovitosti hlídat online na katastru. To je ale časově náročné.


Doporučuji proto využít službu katastru nemovitostí, která má název: Elektronická informovanost účastníka. Pokud má zájemce o službu datovou schránku, může si ji zřídit přes webovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního ú řadu. V ostatních případech lze o zřízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu; žádosti o službu jsou vyřizovány na počkání a služba je aktivní hned po zaplacení úplaty.


Informace o změnách jsou uživateli služby zasílány na jeho žádost jedním ze způsobů:

  • do datové schránky
  • elektronickou poštou
  • textovou zprávou (SMS)

Informace o změnách katastru v rozsahu 0 – 20 sledovaných nemovitostí stojí 200,- Kč. Jsem toho názoru, že dvě stovky (nikoli ročně, ale napořád) stojí za to, abyste měli Váš majetek pod kontrolou. Pokud budete chtít Vy, či kdokoli z Vašeho okolí poradit s nemovitostí, neváhejte se na mě obrátit.

Přeji Vám úspěšný den. Jiří RöszlerChcete vědět víc. Volejte +420 725 614 414

<<
E-book ZDARMA

Po zadání Vašeho jména a e-mailové adresy do formuláře níže Vám zašlu e-book 7 nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti.

Ing. Jiří Röszler zpracuje vaši poptávku jako svůj oprávněný zájem k odeslání ebooku "E-book 7 nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti" na vámi vyplněný e-mail. Dotazy případně celou konverzaci smaže do 30 dní. Na zpracování se podílí také ONEsolution s.r.o. IČO: 277 10 335.
Odeslat žádost o eBook ZDARMA
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána, jakmile to bude možné, odpovíme Vám.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat, zkuste to později.
Chcete více informací?
Kontaktujte mě
Ing. Jiří Röszler zpracuje váš dotaz jako svůj oprávněný zájem. Dotaz případně celou konverzaci smažeme do 30 dní. Na zpracování se podílí také ONEsolution s.r.o. IČO: 277 10 335.
Odeslat dotaz
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána, jakmile to bude možné, odpovíme Vám.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat, zkuste to později.